Normeringen   Veiligheidskleding.

Hier vind u een overzicht van alle normeringen. Heeft u vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact 

PBM-wijzer / beschermende kleding / normering

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

Een overzicht van aan beschermende kleding gerelateerde normen:

 • NEN-EN 340: Beschermende kleding – algemene eisen.
 • NEN-EN 342: Beschermende kleding – Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou.
 • NEN-EN 343: Beschermende kleding – Bescherming tegen regen.
 • NEN-EN 381: Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen.
 • NEN-EN 464: Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief aerosols en vaste deeltjes – Beproevingsmethode: Bepaling van de lekdichtheid van gasdichte pakken (Inwendige-overdrukproef).
 • NEN-EN 469: Beschermende kleding voor de brandweer – Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding.
 • NEN-EN 943-1: Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosols – Deel 1: Prestatie-eisen voor Type 1 (gasdichte) chemiepakken.
 • EN 1073-1: Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting: eisen en beproevingsmethoden voor geventileerde kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes.
 • EN 1073-2: Idem, voor niet geventileerde kleding.
 • NEN-EN 1149-1: Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen – Deel 1: Beproevingsmethode voor het meten van oppervlakteweerstand.
 • NEN-EN 1149-3: Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen – Deel 3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval.
 • NEN-EN 1149-5: Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen – Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpeisen.
 • NEN-EN 1150: Beschermende kleding – Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik – Beproevingsmethoden en eisen.
 • NEN-EN 13034: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (Type 6 en Type PB uitrusting).
 • EN 14126: Beschermende kleding: prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia (MKZ, vogelgriep en dergelijke).
 • NEN-EN 14605: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]).
 • EN-ISO 6529: Beschermende kleding – Bescherming tegen chemicaliën – Bepaling van de weerstand van materialen voor beschermende kleding tegen permeatie van vloeistoffen en gassen.
 • EN-ISO 6530: Beschermende kleding – Bescherming tegen vloeibare chemicaliën – Beproevingsmethode voor bepaling van de weerstand van materialen tegen doordringen van vloeistoffen.
 • NEN-EN-ISO 11611: Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen.
 • NEN-EN-ISO 11612: Beschermende kleding – Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen – Minimale prestatie-eisen.
 • NEN-EN-ISO 14116: Beschermende kleding – Bescherming tegen vlammen – Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding.
 • EN-ISO 20471: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid – Beproevingsmethoden en eisen.
 • EN-IEC 61482-1-2: Werken onder spanning – Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog.
 • NPR 3471: Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van kleding met hoge zichtbaarheid.
 • NPR-CEN/TR 15321:2006: Richtlijn voor keuze, gebruik en onderhoud van beschermende kleding.
 • NPR-CEN/TR 15419:2005: Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding.
 • Rijkswaterstaat stelt op zijn terrein (de rijkswegen) als werkgever, maar ook als opdrachtgever, aanvullende eisen op de op beschermende kleding van toepassing zijnde norm NEN-EN 471. De EN 471 is in 2013 vervangen door EN 20471.